Slovo úvodem

Už od malička se mi zdejší krajina moc líbila a čím dál víc fascinovala. Je malebná, za každým kopcem jiná. Mozaiky velkých lánů, políček, pastvin a luk se střídají s rozsáhlými lesy, remízky, rybníky, osadami či vesnicemi. Měst je tu pomálu. Každé údolí protíná potůček či říčka. Ty dvě nejvýznamnější - Sázava a Svratka pramení v centrální části Žďárských vrchů a zvláště pak ta druhá pozoruhodným způsobem utváří reliéf východní části Žďárských vrchů. Oblast okolo Jimramova, jímž Svratka protéká, je velice členitá a kopce se svažují hluboko do údolí. Naproti tomu je převážná část zdejší krásné krajiny mírně zvlněná, údolí široká, hřbety úzké a převýšení nedosahuje zpravidla více jak 200 metrů. I přesto patří Žďárské vrchy k nejvýše položeným oblastem Českomoravské vrchoviny. Mnoho vrcholů dosahuje nadmořské výšky přes 800 metrů nad mořem, a to právě i díky četným skalním útvarům, které se na nich majestátně tyčí. 

Pro svou skoro centrální polohu Žďárských vrchů v naší vlasti je možné z některých míst spatřit pohraniční hory, výrazné stavby i kopce v nejrůznějších směrech. Na sever lze pozorovat Krkonoše, Jizerské hory, Ještěd, Polabí nebo Orlické hory. Dále na východ pohoří Kralického Sněžníku nebo Jeseníků. Směrem na východ uvidíme protáhlou Drahanskou vrchovinu. Kopce v okolí Brna i v něm samotném, dominantu Pálavy Děvín lze vidět na jihovýchodě. Při pohledu na jih můžeme spatřit kopcovitou krajinu v okolí Třebíče a při výjimečně dobré dohlednosti i přes 200 kilometrů vzdálený Schneeberg (Klosterwappen) v rakouských Alpách. Na jihozápadě lze spatřit nejvyšší horu Českomoravské vrchoviny Javořici a další významné vrchy v okolí Jihlavy. V západním směru můžeme dohlédnout až za Humpolec. Dobře vidět bývá hora Melechov. 

Mnoho lidí i těch místních nemá o pohledech, které se jim odtud mohou naskytnout ani nejmenší ponětí. Vždyť pozorovat vzdálené pohoří vystupující během zimní inverze z mlhy za úsvitu může být nádherný zážitek. Jen to chce vědět kdy, odkud a kam hledět. 

Prostřednictvím této stránky chci Vás, návštěvníky seznámit s tím, co jsem viděl a co můžete vidět i vy. Koneckonců, vždyť to nic nestojí a zahřeje to u srdce. Doufám, že se Vám stránky líbí a přeji mnoho krásných pohledů do dálek.