Slovo úvodem

Už od mám moc rád zdejší krajinu, která mě, jak jsem ji dál poznával, stále více fascinovala. Je malebná, za každým kopcem jiná. Mozaiky velkých lánů, políček, pastvin a luk se střídají s rozsáhlými lesy, remízky, rybníky, osadami či vesnicemi. Měst je tu pomálu. Každé údolí protíná potůček či říčka. Ty dvě nejvýznamnější - Sázava a Svratka pramení v centrální části Žďárských vrchů a zvláště pak ta druhá pozoruhodným způsobem utváří reliéf východní části Žďárských vrchů. Oblast okolo Jimramova, jímž Svratka protéká, je velice členitá a kopce se svažují hluboko do údolí. Naproti tomu je převážná část zdejší krásné krajiny mírně zvlněná, údolí široká, hřbety úzké a převýšení nedosahuje zpravidla více jak 200 metrů. I přesto patří Žďárské vrchy k nejvýše položeným oblastem Českomoravské vrchoviny. Mnoho vrcholů dosahuje nadmořské výšky přes 800 metrů nad mořem, a to právě i díky četným skalním útvarům, které se na nich majestátně tyčí. 

Pro svou skoro centrální polohu Žďárských vrchů v naší vlasti je možné z některých míst spatřit pohraniční hory, výrazné stavby i kopce v nejrůznějších směrech. Na severu lze spatřit takřka celé sudetské pohoří. Směrem na východ uvidíme protáhlou Drahanskou vrchovinu. Svrateckou hornatinu, kopce v okolí Brna, dominantu Pálavy Děvín lze vidět na jihovýchodě. Při pohledu na jih můžeme spatřit nejvyšší vrchy v okolí Třebíče a občas, když se počasí umoudří i přes 200 kilometrů vzdálený Schneeberg (Klosterwappen) v rakouských Alpách. Na jihozápadě lze spatřit nejvyšší horu Českomoravské vrchoviny Javořici a další významné vrchy na Jihlavsku a Pelhřimovsku. V západním směru můžeme dohlédnout až za Humpolec a uvidíme i nejvyšší horu Ledečska Melechov.

Mnoho místních i návštěvníků nemá o možnostech zdejších výhledů ani nejmenší ponětí. V povědomí je snad Metodka. Pozorování a focení dalekých výhledů je o poznání. Při každém výšlapu, výjezdu si všimnu něčeho nového. A jelikož si myslím, že pozorování vzdáleného pohoří, které během zimní inverze vystupuje nad okolní mračna je velice úchvatným zážitkem, tak tvořím tento web. Je mi totiž jasné, že je mnoho lidí, které tahle činnost rovněž baví a třeba jen neví, že mají tu možnost se pokochat z malebných Žďárských vrchů. Jen to chce vědět kdy, odkud a kam hledět. 

Prostřednictvím této stránky chci Vás, návštěvníky seznámit s tím, co jsem viděl a co můžete vidět i vy. Koneckonců, vždyť to nic nestojí a zahřeje to u srdce. Doufám, že se Vám stránky líbí a přeji mnoho krásných pohledů do dálek.