Vyhlídky

Aktuálně se na webu nachází 13 popsaných vyhlídkových stanovišť. Průběžně však budu přidávat další, takže současný stav není finální. Mou snahou je vybrat taková místa, která jsou svým způsobem originální a snadno přístupná.

Jednotlivá stanoviště jsou označena v mapě níže: