Na kutině

Okolo Studnic je více dobrých výhledových lokalit. Další významnou je tato vrcholová pláň nacházející se přibližně 400 metrů jihovýchodně od obce. Místu se dle mapy říká Na kutině, patrně za svůj název vděčí těžbě vápence a rudy, po které se zde zachovaly stopy v podobě vykutaných hlubokých jam a děr v zemi. 

Pláň ve svém nejvyšším bodě dosahuje 797 metrů nadmořské výšky. Její předností je, že se na ní nenacházejí žádné stromy a výhled je nerušený mnoha směry. Jistým omezením může být skutečnost, že pláň slouží v letním období jako pastvina skotu a je oplocená elektrickým ohradníkem. Komu se nechce riskovat setkání s rohatými čtyřnohými přežvýkavci, může se rozhlédnout o něco níže od polní cesty, která vede od Studnic k Pohledci. Výhled z ní už ale není tak dobrý, jako z vrchu.

Tam je vskutku báječný. Vidíme na Bystřicko, Novoměstsko, ale i mnohem dál. Severovýchodním směrem ne zrovna snadně překonávají okolní vysoké vrchy Jeseníky i Kralický Sněžník. Kousek doprava spatříme Koníkov na úbočí Metodky a dál Kočího kopec se Sulkovcem. Na východě je vidět táhlý hřeben Drahanské vrchoviny s meteorologickým radarem na Skalkách. V popředí lze spatřit Horní les i s rozhlednou. Část výhledu ve směru východ a jihovýchod blokuje hřbet Pohledecké skály, od které se vpravo rozkládá Svratecká hornatina. Mezi jejími kopci lze spatřit Děvín. O něco více vlevo výjimečně v ose pohledu na bývalý areál uranového dolu v Dolní Rožínce i Malé Karpaty. Jižním směrem je vidět Svatá hora, pár stupňů doleva od Holého vrchu méně často i alpský Schneeberg. Za kopci v okolí Velkého Meziříčí lze vidět nejvyšší vrchy Třebíčska. Na jihozápadě stojí hřeben Arnoleckých hor, který je částečně skrytý za Harusovým kopcem. Zpoza něho vykukuje Javořice a další vysoké vrchy na protilehlém konci Vysočiny jako jsou Lísek, Čeřínek spolu s dalšími.

Panoramata

letní

zimní

Přístup od Chaty Studnice po žluté turistické trase mírně z kopce, asi po 400 metrech okolo bývalého lomu obklopeného stromy vlevo po louce nahoru nebo opět od Chaty Studnice přímo po polní cestě.

Praděd
Praděd
Králický Sněžník
Králický Sněžník
Detail Králického Sněžníku
Detail Králického Sněžníku
Pohled na jihovýchod
Pohled na jihovýchod